Traducció i correcció de documents i pàgines web. Redacció de continguts, interpretacions i assessorament lingüístic global. Traduccions i correccions  en castellà, català, anglès, francès, alemany, rus, polonès, àrab, portuguès, italià i holandès
Traducció i correcció de documents i pàgines web. Redacció de continguts, interpretacions i assessorament lingüístic global. Traduccions i correccions  en castellà, català, anglès, francès, alemany, rus, polonès, àrab, portuguès, italià i holandès
ENTRAR | CATALÀENTRAR | ESPAÑOLENTRAR | FRANÇAISENTRAR | ENGLISH